Regulamin

Regulamin obowiązujący w Centrum

W Centrum prosimy zachować ciszę. Przychodzimy by odpocząć od zgiełku miasta i problemów dnia codziennego.

Proszę o bardzo uważne przeczytanie!

 1. Minimalna liczba osób w grupie - 6 (zastrzegamy sobie prawo odwołania grupy w dowolnym momencie roku akademickiego).
 2. Na zajęcia przychodzimy co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć (spóźnianie się jest brakiem szacunku nie tylko dla osób, które przychodzą punktualnie, ale również dla samego siebie).
 3. Na zajęcia nie należy przychodzić bezpośrednio po posiłku. Wskazana co najmniej 1-1,5 godz. Przerwa po jedzeniu (korzystniej 3-4 godz.).
 4. Wszelkie dolegliwości lub pogorszenie samopoczucia w danym dniu należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 5. Opłaty za zajęcia wnosimy na 1-szych zajęciach w danym miesiącu - najpóźniej do 10-go dnia danego miesiąca (koszty zajęć nie podlegają negocjacji).
 6. Opłaty dokonujemy zgodnie z zadeklarowaną częstotliwością udziału w zajęciach.
 7. Nieobecność na zajęciach w danym dniu można odrobić w dowolnym terminie w danym miesiącu, z inną grupą.
 8. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty za zajęcia w miesięcznej kwocie, przy zadeklarowanej częstotliwości udziału (w innych przypadkach koszty zajęć będą liczone wg stawki 25zł za zajęcia).
 9. Opłaty za niewykorzystane zajęcia nie podlegają zwrotowi ani też nie przenosi się na kolejne miesiące.
 10. Uczestnik bierze odpowiedzialność za udział w zajęciach i jest zobowiązany do udzielenia zgodnych ze stanem faktycznym informacji o swoim stanie zdrowia prowadzącemu zajęcia.
 11. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do podpisania formularza uczestnictwa i regulaminu udziału w zajęciach (uczestnicy otrzymują je od prowadzącego zajęcia do podpisu, niedługo będzie można pobrać ze strony w pdf).


Deklaracja udziału w zajęciach oznacza przyjęcie powyższego regulaminu i zasad funkcjonowania Poznańskiego Centrum Relaksacji i Terapii Ruchem "Garuda"

REGULAMINY I ZASADY FUNKCJONOWANIA INNYCH OŚRODKÓW FITNESS, HATHA - JOGI, TAI - CHI W POZNANIU I OKOLICACH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W NASZEJ FIRMIE.

o czym uprzejmie informuję
dr Renata Śleboda

Kursy i warsztaty


Kursy i warsztaty
Obozy