Cennik

Ogólny cennik zajęć

obowiązujący uczestników gimnastyki hatha- jogi, tai- chi i innych

OPŁATY ZA ZAJĘCIA W SEZONIE 2017/2018
(obowiązuje do dnia 31.12.2017r.)

Opłatę wnosimy do 10. dnia danego miesiąca wg zadeklarowanej częstotliowści udziału w zajęciach.

Nr konta do wpłat
PKO BP 91 1020 4027 0000 1002 0453 5191
tytułem: zajęcia (wpisać proszę:miesiąc-rok)


Regulamin szkoły/udziału w zajęciach dostępny jest w biurze szkoły. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do znajomości i przestrzegania Regulaminu szkoły. Każda osoba podpisuje co roku Deklarację udziału w zajęciach. Wskazane jest, by każdy uczestnik zajęć posiadał ubezpieczenie NW (szkoła nie ubezpiecza).
Zajęcia Częstotliwość Czas zajęć Opłata
TAI-CHI 1x tydz. 75 min 100,00 zł/m-c
HATHA JOGA 1x tydz. 75 min 100,00 zł/m-c
TAI CHI + HATHA JOGA 2x tydz. 75 min 150,00 zł/m-c
QI GONG 1x tydz. 60 min 50,00 zł/m-c
"ZDROWY KRĘGOSŁUP" 1x tydz. 60 min 50,00 zł/m-c
TAI CHI + QI GONG 2x tydz. 75 min + 60 min 150,00 zł/m-c
HATHA JOGA + ZDROWY KRĘGOSŁUP 2x tydz. 75 min + 60 min 150,00 zł/m-c
UDZIAŁ JEDNORAZOWY Dowolne zajęcia 30,00 zł
KOMBINACJA 3x tydz. 170,00 zł/m-cł

Istnieje możliwość wykupienia karnetów na określony czas:
KARNETY 1.X. 2017 - 30.VI. 2018 3 m-ce 6 m-cy 9 m-cy
1x tydz. 260,00 zł 460,00zł 670,00zł
2x tydz. 370,00 zł 720,00zł 960,00zł
3x tydz. 460,00 zł 870,00zł 1200,00zł
UWAGA: opłaty w systemie karnetów ulegną zmianie z dniem 1.01.2018r. (nie dotyczy karnetów rocznych już opłaconych)

Kursy i warsztaty


Kursy i warsztaty
Obozy