Kinezjologia edukacyjna

Czym jest Kinezjologia edukacyjna i Gimnastyka mózgu?

Od wielu już lat wiadomo, że ruch sprzyja uczeniu się.

Kinezjologia edukacyjna (Educational kinesiology) jest metodą stworzoną przez amerykańskiego pedagoga dra Paula E.Dennisona. We współpracy ze swoją żoną i partnerką Gail, ukształtował całkowicie nową drogę zrozumienia procesu uczenia się. W tym celu opracował ćwiczenia, które mają za zadanie wspomaganie tego procesu, a nieefektywne schematy uczenia się przekształcać przy ich pomocy na skuteczne. Zestaw ćwiczeń oraz proste procedury osiągania celów w zakresie widzenia, słyszenia, pisania, czytania oraz ruchów całego ciała określany jest mianem Gimnastyki mózgu, która jest kursem bazowym dla całej metody Kinezjologii edukacyjnej.

Dla wyjaśnienia jak pracuje Kinezjologia edukacyjna, Paul Dennison opisuje funkcje ludzkiego mózgu w trzech wymiarach: lateralności (laterality), skupienia (focus), i ześrodkowania (centering).

Skuteczność funkcji mózgu wymaga skutecznych powiązań między drogami neuronalnymi ulokowanymi w mózgu. Stres wstrzymuje te powiązania podczas gdy ćwiczenia Gimnastyki mózgu stymulują przepływ informacji wzdłuż tych sieci, wzmacniając wrodzone zdolności do uczenia się i funkcjonowania z dużą dozą niewymuszonego zainteresowania i radością.

Czym jest lateralność?

Wymiar lateralności odnosi się do związku pomiędzy dwoma stronami mózgu - szczególnie w polu środkowym, gdzie obie te strony muszą się integrować. Lateralne umiejętności są fundamentalne dla czytania, pisania, słuchania czy mówienia. Są esencją dla wzorowania całościowych ruchów ciała, a także dla możliwości poruszania się i myślenia w tym samym czasie.

Czym jest skupienie?

Wymiar skupienia opisuje relację między tylnymi i przednimi obszarami mózgu. Skupienie wpływa na zrozumienie - na zdolność do połączenia kontekstu ze szczegółami, całkowite jego zrozumienie i dla zintegrowania tych informacji w odniesieniu do uprzednich doświadczeń. Tak częste dziś zaburzenia uwagi (ADD i ADHD) odnoszą się między innymi do niemożliwości skupienia.

Czym jest ześrodkowanie?

Wymiar ześrodkowania odnosi się do związku między górnymi a podstawowymi strukturami mózgu. Ześrodkowanie umożliwia nam zharmonizowanie emocji z racjonalnym myśleniem. Stres może przeszkadzać ześrodkowaniu i równowadze, utrzymując nas w napięciu; gdy jesteśmy ześrodkowani czujemy się bardziej ugruntowani i zorganizowani.

Do kogo adresowana jest Kinezjologia edukacyjna?

Metodę tą może stosować każdy (bez względu na wiek i wykonywany zawód), kto chce poprawić swoje funkcjonowanie, tak w zakresie wykorzystania swoich zdolności, jak i zmysłów. Ćwiczenia wykorzystywane w metodzie przyczyniają się do lepszego skoncentrowania na przyswajanych nowych informacjach. Metoda pozwala również na zbudowanie wewnętrznej pewności siebie i zaufania co do własnych możliwości, co zachęca do podejmowania śmiałych wyborów i pozytywnych zmian w zachowaniu.

Efekty stosowania Gimnastyki mózgu.

Obserwowane korzyści Gimnastyki mózgu widoczne są po stosunkowo krótkim czasie stosowania ćwiczeń: min. poprawa w zakresie uczenia się, widzenia, pamięci, ekspresji i zdolności ruchowych, funkcjonowania społecznego. Dla dzieci i młodzieży (osób dorosłych także) nieśmiałych, z brakiem poczucia pewności siebie stanowi doskonałą metodę "otwarcia się", przyczynia się do wzrostu samooceny, a dla osób nadpobudliwych jest doskonałym wyciszeniem, przywracając naturalną harmonię systemu umysł-ciało. Poprawia także postawę ciała.


Jeśli chcecie Państwo by Wasze dziecko uczestniczyło w takich zajęciach indywidualnie lub chcecie wziąć udział w kursie Gimnastyki mózgu zapraszam do odwiedzenia podstrony KURSY I WARSZTATY/AKTUALNOŚCI.
Zapraszam na zajęcia indywidualne i kurs
dr Renata Śleboda

Kursy i warsztaty


Kursy i warsztaty
Obozy