Rozpoczęcie zajęć w sezonie 2017/2018

Osoby zainteresowane praktyką hatha-jogi, tai-chi i qi gong proszę o zgłoszenia drogą mailową: biuro@remigaruda.pl lub telefoniczne 605 08 23 69 (w godz. 9-21).

Decyzję o możliwości brania udziału w zajęciach oferowanych w Centrum „GARUDA” podejmuje prowadząca zajęcia.

W zajęciach technik wschodu nie mogą brać osoby:

  • poniżej 21 r.ż.,
  • z zaburzeniami psychicznymi/niezrównoważone psychicznie (np. depresja, schizofrenia, choroba dwubiegunowa, z napadami lęku, itp.),
  • z zaburzeniami natury duchowej.